Zmiany przepisów dla nowych kierowców

18.01.13 | 10:34

Od jutra (19 stycznia) wchodza w zycie nowe przepisy ustawy o kierujacych pojazdami zmieniajace zasady uzyskania prawa jazdy. Wroclawianie, którzy beda ubiegali sie o prawo jazdy zanim rozpoczna szkolenie, musza najpierw odwiedzic Urzad Miejski. Do tej pory urzad trzeba bylo odwiedzic dopiero przy odbiorze dokumentu uprawniajacego do prowadzenia pojazdów. Od 19 stycznia trzeba do magistratu udac sie na samym poczatku, czyli jeszcze przed rozpoczeciem szkolenia. 

Przyjete ustawa rozwiazania maja na celu wdrozenie elektronicznego obiegu dokumentów w procesie uzyskiwania prawa jazdy. Osoby zamierzajace przystapic do szkolenia przed jego rozpoczeciem beda musialy najpierw zlozyc w Urzedzie Miejskim, w Centrum Obslugi Mieszkanca I przy ul. G. Zapolskiej 2/4, nastepujace dokumenty:

  • wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia,
  • orzeczenie lekarskie stwierdzajace brak przeciwwskazan zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazan psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane,
  • wyrazna, aktualna i kolorowa fotografie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiajaca osobe bez nakrycia glowy i okularów z ciemnymi szklami w taki sposób, aby ukazywala glowe w pozycji lewego pólprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oswietlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narzadu wzroku moze zalaczyc fotografie przedstawiajaca osobe w okularach z ciemnymi szklami, a osoba noszaca nakrycie glowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiajaca osobe z nakryciem glowy, pod warunkiem ze fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzajacym tozsamosc tej osoby,
  • zgode rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku osób niepelnoletnich,
  • kserokopie posiadanego prawa jazdy - jezeli osoba juz je posiada, a stara sie o rozszerzenie uprawnien.

Na podstawie zlozonych dokumentów oraz po sprawdzeniu, iz osoba spelnia przeslanki do rozpoczecia szkolenia organ wydajacy prawo jazdy wygeneruje w terminie nie przekraczajacym 2 dni roboczych profil kandydata na kierowce i przekaze osobie, której profil ten dotyczy. Zlozone dokumenty pozostana w urzedzie przez caly czas odbywania kursu i egzaminów, a do szkoly nauki jazdy i Wojewódzkiego Osrodka Ruchu Drogowego, bedzie przekazany tylko tzw. profil kandydata na kierowce.

RED

wroclaw.pl