Dodatkowa rekrutacja do żłobków

31.07.14 | 10:15

Ponad 350 miejsc dla najmłodszych czeka w 28 żłobkach na terenie całego miasta. 

Odpowiednie dokumenty (Protokół ze zgłoszenia dziecka - plik. doc) należy złożyć w wybranym żłobku między 4 a 8 sierpnia. Wyniki rekrutacji będą znane 19 sierpnia. 

Harmonogram rekrutacji do żłobków na okres 01.09.2014 do 31.08.2015 r.:

od 31.07.2014 do 08.08.2014

Pobieranie w żłobkach (wykaz żłobków - załącznik nr 2) Wniosku/Protokołu ze zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2014/2015 (załącznik nr 3) lub ze stron internetowych żłobków oraz ze strony BIP Urzędu Miejskiego Wrocławia www.wroclaw.pl 

04.08.2014 do 08.08.2014

Przyjmowanie Protokołów ze zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2014/2015 przez dyrektorów poszczególnych żłobków lub osoby upoważnione oraz weryfikacja wniosków

19.08.2014 r. godz. 10.00

 

Ogłoszenie wyników rekrutacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń znajdującej się w danym żłobku listy dzieci przyjętych do żłobka

(Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

Od 19.08.2014 do 28.08.2014

Podpisywanie umów z rodzicami/prawnymi opiekunami na rok żłobkowy 2014/2015

29.08.2014 r. godz. 10.00

Lista dzieci przyjętych do żłobka w podziale na grupy

 

wroclaw.pl