Rozpoczął się wyścig do władz lokalnych

28.08.14 | 06:48

W środę, 27 sierpnia, formalnie rozpoczęła się tegoroczna samorządowa kampania wyborcza. W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów.

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 16 listopada, głosować można w godz. 7-21. Wrocławianie wybierać będą prezydenta Wrocławia, radnych Rady Miejskiej oraz radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Kandydatów mogą zgłaszać  komitety wyborcze partii politycznej, koalicyjne komitety wyborcze, komitety wyborcze organizacji oraz komitety wyborcze wyborców. Co ważne tylko komitety są uprawnione do prowadzenia kampanii wyborczej, która będzie trwała do 14 listopada do godz. 24.

Do 22 września zostanie powołana Miejska Komisja Wyborcza we Wrocławiu, do zadań której należeć będzie między innymi przyjmowanie zgłoszeń list kandydatów na radnych Rady Miejskiej Wrocławia (do 7 października do godz. 24) i kandydatów na prezydenta Wrocławia (do 17 października do godz. 24). Zgłoszenia list kandydatów na radnych Sejmiku Województwa przyjmować będzie Wojewódzka Komisja Wyborcza.

Wyższe diety członków komisji w wyborach samorządowych 2014

Obecnie jest duże zainteresowanie, by zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej. Chętnych nie brakuje, bo w sierpniu Państwowa Komisja Wyborcza podniosła wynagrodzenie członków komisji wyborczych. Dieta wyniesie: dla członka komisji 300 zł, dla zastępcy przewodniczącego - 330 zł, a dla przewodniczącego komisji - 380 zł. Są to kwoty netto.

Warto wiedzieć, że kandydatami do komisji obwodowych mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców Wrocławia, tj. zameldowane na pobyt stały we Wrocławiu albo wpisane do rejestru wyborców na swój wniosek. Muszą posiadać prawo wybierania, tj.: być obywatelem polskim; najpóźniej w dniu wyborów skończyć 18 lat; nie być pozbawionym praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; nie być pozbawionym praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu oraz nie być ubezwłasnowolnionym prawomocnym orzeczeniem sądu.

W celu zgłoszenia chęci udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej, należy zwrócić się bezpośrednio do pełnomocników komitetów wyborczych. Termin zgłaszania kandydatów upływa 17 października (do godz. 15.45).

Co ważne samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji, ponieważ, w przypadku zgłoszenia do danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo przewidywana, konieczne będzie przeprowadzenie losowania.

Obwodowe komisje wyborcze zostaną powołane przez Miejską Komisję Wyborczą we Wrocławiu, najpóźniej 27 października.

 

wroclaw.pl