Powstanie Dolnośląska Instytucja Finansująca

05.11.14 | 07:55

Finansowe i doradcze wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz wspomaganie gospodarczego rozwoju regionu to główne cele Dolnośląskiej Instytucji Finansującej, powołanej przez dolnośląski samorząd.

Najważniejszym zadaniem inicjatywy jest konsolidacja rozproszonej obecnie oferty wsparcia dla sektora MŚP. Według pomysłodawców przedsięwzięcia, obecnie wsparcie z inicjatywy Jeremie w postaci pożyczek i poręczeń realizowane jest przez kilka spółek, agencji i podmiotów komercyjnych. Tymczasem tak duże rozdrobnienie nie działa korzystnie na prowadzenie działalności gospodarczej i rozwój gospodarczy regionu.

Nowa koncepcja zakłada korzystanie z instrumentów zwrotnych, w tym pożyczek, poręczeń, gwarancji. Wykorzystywać będzie również m.in. pożyczki podporządkowane z okresem finansowania 5-10 lat, gwarancje emisji obligacji korporacyjnych oraz instrumenty kapitałowe, czyli finansowanie kapitałem zalążkowym przedsiębiorstw we wczesnych fazach rozwoju.

Dodatkowo do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw skierowana zostanie specjalnie przygotowana oferta szkoleniowo doradcza zawierająca szkolenia z zakresu prowadzenia biznesu oraz doradztwo z zakresu działalności gospodarczej.

Fundusze  na nowe przedsięwzięcie zapewni m.in. inicjatywa Jereme, kapitał Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego i DFG Pożyczki oraz pieniądze przewidziane na zwrotne instrumenty finansowe z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.

 

wroclaw.pl