Młodzieżowy Budżet Obywatelski Wrocławia

06.11.14 | 08:14

Wybrano pierwsze 13 projektów w Młodzieżowym Budżecie Obywatelskim Wrocławia. Złożonych było 18 wniosków. Każdy z pomysłów dostanie do tysiąca złotych dofinansowania. Wnioski można ciągle składać.

Zasady Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego, którego organizatorem jest Instytut Edukacji Społecznej (IES) i Urząd Miejski Wrocławia, są nieco inne niż "dorosłego" WBO. Przede wszystkim nie ma głosowania na projekty, które otrzymają dofinansowanie. - Projekty wybiera powołana kapituła, która po pierwszym posiedzeniu spośród 18 zgłoszeń wybrała 13 projektów, które otrzymają wsparcie - mówi Aleksandra Prychitko z IES. Te projekty, które zostały teraz odrzucone, mają ciągle szansę na otrzymanie pieniędzy po odpowiednim przeformułowaniu swojego wniosku.

Wszelkie informacje, dotyczące konkursu oraz dokumenty zgłoszeniowe, dostępne są na stronie: www.mlodziezowybudzet.ies.org.pl

W konkursie można zgłaszać projekty o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym lub społecznym. - Do udziału w zapraszamy minimum 3-osobowe grupy młodzieży w wieku do 21. roku życia ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - tłumaczy Prychitko. W ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego Wrocławia każda z grup może ubiegać się o dofinansowanie projektu w kwocie do tysiąca złotych. Warto składać kolejne pomysły, bo następny wybór projektów do dofinansowania będzie pod koniec listopada, a termin ich realizacji upływa 8 grudnia.

- W tym konkursie jednak to nie pieniądze są najważniejsze, realizacja każdego projektu wymaga ważnych umiejętności: diagnozowania lokalnych potrzeb, planowania i dobrej pracy zespołowej, umiejętności organizacyjnych - podkreślają organizatorzy.

Pierwsze zwycięskie projekty Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego Wrocławia.

 1. W szachy grasz, tęgi umysł masz. Projekt będzie realizowany w Świetlicy Środowiskowej Tobiaszki. W Listopadzie warsztaty gry w szachy dla dzieci ze szkoły podstawowej. Nauka gry na szachownicy dla trzech graczy. W grudniu turniej dla dzieci z warsztatów oraz osób zaproszonych.
 2. Druga Strona - Internetowe Czasopismo Międzyszkolne. Utworzenie strony internetowej, na której młodzi ludzie mogą dzielić się swoją twórczością, poglądami, tworzyć społeczność oraz czytać artykuły na interesujące ich tematy. Ma być to miejsce, w którym można przeczytać ciekawą prozę, artykuły o różnej tematyce, recenzje z dziedziny kultury, poezję, poznać nowe przepisy kulinarne, podzielić się swoją twórczością, podyskutować o czyjejś twórczości.
 3. Zjazd Gwiazd - przegląd talentów. Projekt skierowany do dzieci i młodzieży z jednej z wrocławskich świetlic środowiskowych, dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej przy Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży oraz dla mieszkańców domu pomocy ARKA - osób niepełnosprawnych umysłowo. Przegląd talentów odbędzie się 21 listopada w Domu Katechetycznym przy kościele w godzinach 14-20.
 4. Mikołajkowe zawody na ergometrach wioślarskich dla uczniów X LO we Wrocławiu. Zawody odbędą się w X LO we Wrocławiu 4 grudnia 2014 roku. Odbędą się również warsztaty w ramach zajęć pozalekcyjnych, które nauczą prawidłowego wiosłowania i podniosą sprawność fizyczną uczestników.
 5. Mikołajkowe potyczki w GM 2. Zawody sportowe w Gimnazjum nr 2, które odbędą się 4 grudnia.
 6. Sport, muzyka i rekreacja to nasza motywacja. Cykl zajęć dla młodych ludzi, m.in. zawody sportowe w różnych dyscyplinach sportowych, domowe kino, karaoke. Całość odbędzie się na Praczach Odrzańskich w świetlicy środowiskowej oraz sali sportowej. Zajęcia rozpoczną się 20 listopada, a zakończą dyskoteką 6 grudnia.
 7. Warsztaty na ergometrach oraz andrzejkowe i mikołajkowe zawody dla uczniów Gimnazjum nr 15 im. Profesorów Lwowskich. W listopadzie odbędą się warsztaty na ergometrach wioślarskich na przerwach oraz po lekcjach w gimnazjum nr 15 we Wrocławiu. 28 listopada będą miały miejsce andrzejkowe zawody indywidualne a 5 grudnia mikołajkowe zawody dla zespołów.
 8. Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej. Gimnazjaliści przygotują turniej piłki nożnej dla SP nr 2 we Wrocławiu. Całość odbędzie się w tygodniu poprzedzającym mikołajki.
 9. Mikołajki na sportowo! Zawody sportowej w Szkole Podstawowej nr 71 we Wrocławiu. - Zorganizowanie zawodów sportowych dla dzieci ze SP 71, termin 5 grudnia w godzinach 9-12
 10. Ekologia na wesoło. Zajęcia dla dzieci ze SP 17. Gry i zabawy uświadamiające uczniom o tym, jak ważne jest dbanie o środowisko. Rozwijanie kreatywności i umiejętności pracy w grupie. Na koniec będzie konkurs z nagrodami dla dzieci (termin jest w trakcie ustalania).
 11. Mikołajkowy zawrót głowy. Przygotowanie mikołajek w schronisku i noclegowni Św. Brata Alberta dla bezdomnych, kobiet i matek z dziećmi. Zajęcia plastyczne, gry i zabawy z dziećmi, które przebywają w schronisku, oraz krótki poczęstunek. Termin 6 grudnia.
 12. Czternastka dla środowiska! Działania propagujące segregację śmieci w Gimnazjum nr 14 we Wrocławiu. - Warsztaty na temat ochrony środowiska oraz segregacji śmieci w Gimnazjum nr 14 we Wrocławiu, oraz zakup pojemników na śmieci do klas, aby uczniowie mogli wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce.
 13. Zimowe Mistrzostwa Wrocławia FIFA 2015. Mistrzostwa zostaną przeprowadzone na terenie Rady Osiedla Pracze Odrzańskie lub w Domu Katechetycznym przy Parafii pw. Św. Anny. Organizując mistrzostwa, młodzież chce pokazać, że przy konsoli można dobrze spędzić czas, spotkać się ze znajomymi, poznać nowe osoby.

wroclaw.pl