Najstarsi mieszkańcy Wrocławia

29.12.14 | 15:37

Sto lat - praktycznie każdy z nas słyszał to podczas swoich urodzin. Problem w tym, że tylko nieliczni tej setki dożywają. Obecnie we Wrocławiu mieszka około 80 osób, które ukończyły sto lat. 

- 74 osoby są zameldowane na stałe, kolejne sześć to osoby z meldunkiem czasowym. Jako ciekawostkę podam, że tylko cztery osoby spośród nich zameldowane są w Domach Pomocy Społecznej. Wszystkim życzymy dużo zdrowia - mówi Elwira Żakowicz, kierownik Działu Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Najstarszą Wrocławianką jest pani Maria, która mieszka na Grabiszynie. 28 stycznia ukończy 115 lat. To nie pomyłka, urodziła się na przełomie XIX i XX wieku, a dokładnie w 1900 roku. Zostawia swoją konkurencję daleko z tyłu, bo kiedy pani Maria chodziła do szkoły, w 1907 roku urodzili się pan Jan, który mieszka obecnie na Oporowie, oraz pani Maria Natalia z pl. Grunwaldzkiego. Stulatków we Wrocławiu ciągle przybywa. Pięć lat temu w stolicy Dolnego Śląska mieszkało ich 50, teraz o jest o 30 więcej.

"Najstarsze" osiedla Wrocławia 

Gdy już wiemy, ile lat mają najstarsi wrocławianie, sprawdźmy, gdzie statystycznie mieszka najwięcej stulatków. Tu łeb w łeb idą dwa osiedla: Śródmieście i Fabryczna, mieszka na nich odpowiednio 22 oraz 20 osób, które ukończyły 100 lat. Najmniej mieszka ich na Starym Mieście - tam zameldowane są cztery osoby powyżej setki. Na Krzykach jest ich 17, na Psim Polu 11.

Ludzka twarz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

ZUS - ten skrótowiec wielu z nas kojarzy się negatywnie. Trudno się dziwić, bo zdaniem przedsiębiorców składki są za wysokie, a emeryci i renciści uważają, że świadczenia są zbyt niskie. Jednak w kontekście stulatków ten wątek pozostawię z boku. Osoby, które ukończyły 100 lat, mogą liczyć na wysoki i dożywotni dodatek, tzw. świadczenie honorowe. Ten dodatek teraz wynosi 3191 złotych miesięcznie. Obecnie z wrocławskiego ZUS-u świadczenia pobiera 88 stulatków. Według danych Zakładu, dwie najstarsze osoby mają po 107 lat.

- Dwa miesiące przed setnymi urodzinami kontaktujemy się z jubilatem lub jego rodziną i prosimy o potwierdzenie wieku seniora. Po obejrzeniu dowodu osobistego wysyłamy pismo do centrali z prośbą o przyznanie honorowego dodatku dla jubilata - wyjaśnia Iwona Kowalska, rzecznik prasowy ZUS we Wrocławiu. - Odbywa się to bardzo uroczyście - dodaje rzeczniczka ZUS. - Pracownicy naszego oddziału odwiedzają jubilata z listem gratulacyjnym i bukietem kwiatów, tylko czasami zdarza się, że rodzina nie zgadza są na takie odwiedziny.

Nie tylko "ozusowani"?

W trudniejszej sytuacji są te osoby, które nie pobierają z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych żadnych świadczeń. Wtedy ZUS nie ma informacji o tym, że ktoś ma więcej niż sto lat. Potrzebna jest informacja od rodziny lub opiekuna, żeby rozpocząć starania o pieniądze dla jubilata. W praktyce wystarczy złożyć odpowiedni wniosek, bo pieniądze należą się każdemu stulatkowi. Dodatek można także otrzymać z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Obecnie ze świadczenia honorowego korzysta 3320 osób.

Wrocław się starzeje

W naszym mieście obserwuje się szybko postępujący proces starzenia się mieszkańców. W ostatnich pięciu latach liczba ludności powyżej 85. roku życia zwiększyła się tu o 3951 osób, osiągając w 2013 r. stan 13 946.

- Wśród ludności powyżej 85 lat zdecydowanie przeważają kobiety - stanowią prawie 72% tej grupy wieku. Najstarsi wrocławianie są grupą bardzo silnie sfeminizowaną, na 100 mężczyzn przypadają aż 253 kobiety - zaznacza dr Stanisława Górecka, demograf z Uniwersytetu Wrocławskiego.

W ostatnich latach tempo starzenia się ludności jest we Wrocławiu najwyższe spośród największych miast Polski. W latach 2009-2013 liczba osób w wieku 85+ wzrosła we Wrocławiu o prawie 40%, podczas gdy w pozostałych największych miastach wzrost udziału tej grupy wieku nie przekroczył 30%. Najniższy był Poznaniu i Łodzi. Szybkie tempo starzenia się wrocławian jest przede wszystkim efektem wzrostu przeciętnego trwania życia. Wzrosło ono w przypadku kobiet z 80,5 lat w 2009 roku do 82,2 lat w roku 2013. Przeciętne trwanie życia mężczyzn wzrosło natomiast tym okresie z 72,1 do 74,1 lat.

 

wroclaw.pl
Fot. Rachel Zack / iW / CC BY