Kwalifikacja do armii

27.01.15 | 14:30

2 lutego rozpoczyna się pierwsza i jedyna w tym roku wojskowa kwalifikacja do armii. Przed komisje wojskowe wezwani zostaną 18- i 19-latkowie. Dawniej większość młodych ludzi robiła wszystko, by uniknąć zasadniczej służby. Teraz do armii zawodowej i innych służb mundurowych chętnych nie brakuje. Etat w mundurze to gwarancja zatrudnienia.

Od 2 lutego przedstawiciele wojska, samorządu i lekarze prowadzić będą kwalifikację wojskową. Sprawdzany będzie stan zdrowia 18- i 19-latków. We Wrocławiu chodzi o blisko 2,5 tysiąca osób. Oprócz nich przed komisją lekarską stanie ponad 700 osób, które w przeciągu ostatnich pięciu lat miały zgłosić się na komisję, ale z różnych przyczyn tego nie zrobiły. Na badania zaproszono również 68 kobiet - pielęgniarek lub innych specjalizacji medycznych, które mogą pomóc w trudnych czasach.

Zaszczytny obowiązek bronienia kraju w służbie powołania

Wojskowa kwalifikacja zdecyduje, jaka kategoria zdrowia zostanie wpisana do książeczki wojskowej. Dokument jest ważny, bo jest podstawą przyjęcia wszystkich służb mundurowych.

Osoby, wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej A, B lub D, zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy. Oznacza to uregulowanie stosunku do służby wojskowej.

Ci, którzy na podstawie orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznani za trwale i całkowicie niezdolnych do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji, otrzymują kategorię E i nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

Wezwania na komisję nie należy lekceważyć

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny grożą sankcje prawne - grzywna lub przymusowe doprowadzenie przez policję.

- Dziennie wzywamy około 45 osób. Każdy, komu nie pasuje wyznaczony termin, powinien do nas zadzwonić z informacją. Uzgodnimy inny dzień - zaznacza Tadeusz Lenkiewicz z Działu Bezpieczeństwa i Obronności Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Powiatowe Komisje Lekarskie

Na terenie miasta Wrocławia w 2015 roku będą funkcjonowały trzy Powiatowe Komisje Lekarskie. Terminy działania poszczególnych Powiatowych Komisji lekarskich i dane kontaktowe:

 1. Powiatowa Komisja Lekarska Wrocław-Krzyki: 
  02.02. - 13.03.2015 r. - Centrum Kultury Wrocław-Zachód 
  ul. Chociebuska 4-6 
  54-433 Wrocław 
  tel. 071/354-46-60 w. 31
 2. Powiatowa Komisja Lekarska Wrocław-Fabryczna: 
  20.03. - 29.04.2015 r. - Ośrodek Działań Społeczno- Kulturalnych "PIAST", 
  ul. Rękodzielnicza 1, 
  54-135 Wrocław 
  tel. 071/353-68-23
 3. Powiatowa Komisja Lekarska Wrocław-Psie Pole: 
  17.03. - 29.04.2015 r. - Młodzieżowy Dom Kultury "Śródmieście" 
  ul. Dubois 5 50-208 Wrocław 
  tel. kom. 694-491-799

 

wroclaw.pl