Pilnie potrzebna krew BRH-!

29.01.15 | 07:00

Wszyscy dawcy lub osoby, które do tej pory nie oddawały krwi, a mają krew grupy BRh- proszone są o pomoc. Życiodajny lek jest potrzebny dla dziecka chorego na białaczkę.

Krew można oddać od poniedziałku do piątku, od 7.30 do 17.30 w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Czerwonego Krzyża 5/9. Dodatkowo punkt jest czynny w soboty od 7.30 do 12.30. tel. 71 371 58 19, kom. 606 717 039.

Krew oddawać może osoba pełnoletnia, z ogólnie dobrym stanem zdrowia, ważąca powyżej 50 kg. Można to robić co 8 tygodni. Kobiety mogą oddać krew cztery, a mężczyźni sześć razy w roku. Aby oddać krew należy mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem, numerem PESEL i adresem, trzeba też wypełnić kwestionariusz, który zawiera pytania dotyczące stanu zdrowia.

 

wroclaw.pl