Ekostraż w obronie zwierząt!

25.02.15 | 14:30

W ramach projektu "NIECH MAJĄ PRAWA!", który Ekostraż realizuje wspólnie z Fundacją Czarna Owca Pana Kota, wyszkolono 34 obserwatorów, którzy już przyglądają się procesom w spawach o znęcanie się nad zwierzętami w sądach w całej Polsce.

- Obecnie zaczynamy monitoring prokuratur rejonowych, komend policji oraz sądów w zakresie ścigania sprawców przestępstw przeciwko ochronie zwierząt - zapewniają członkowie obu pro-zwierzęcych organizacji.

Obserwatorzy będą monitorować losowo wybrane sądy rejonowe, prokuratury rejonowe, komendy policji na terenie całego kraju. W sumie program obejmie monitoringiem 1/3 wszystkich funkcjonujących sądów i prokuratur rejonowych, 16 wojewódzkich komend policji, 114 prokuratur rejonowych, 111 sądów rejonowych - łącznie 241 instytucji.

Będą badać: 
- ilość zgłoszeń przestępstw wobec zwierząt,
- ilości wszczętych i przekazanych do prokuratury postępowań,
- ilość wszczętych przez prokuraturę postępowań, umorzeń postępowań,
- ilość spraw przekazanych do sądów
- ilość rozstrzyganych spraw, wyroki, uzasadnienia, umorzenia z lat 2011-2014 oraz danych za styczeń - wrzesień 2015.

Dodatkowo będą monitorować doniesienia medialne na temat spraw sądowych, postępowań prokuratorskich i śledztw prowadzonych przez policje dotyczących przemocy wobec zwierząt. Jest szansa, że dzięki projektowi prowadzonemu z udziałem ekspertów, uda się przeanalizować w sposób kompletny jak wygląda egzekucja prawa ochrony zwierząt w Polsce. Nieoceniona w tym względzie będzie pomoc ze strony przedstawicieli organizacji pro-zwierzęcych. - Mamy nadzieję, że projekt zwróci uwagę różnych instytucji oraz mediów na społeczną ważność kwestii orzecznictwa w sprawach przestępstw na zwierzętach, a także zaktywizuje społeczeństwo do zgłaszania przestępstw wobec zwierząt - dodają przedstawiciele organizacji.

 

wroclaw.pl