WBO 2014 - stan realizacji projektów

26.02.15 | 14:38

- Teraz, gdy jest zima, jesteśmy w większości przypadków na etapie opracowywania dokumentacji projektowej - mówi Bartłomiej Świerczewski z Biura Rady Miasta, Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. W przypadku znacznej części projektów drogowych i edukacyjnych proces będzie prowadzony w trybie "zaprojektuj i buduj". Ma to spowodować szybszą realizację pomysłów.

- Jednocześnie już dziś wiemy, że z uwagi na zakres, skomplikowane procedury administracyjne, lub skorelowanie z innymi zadaniami inwestycyjnymi, 5 projektów zakończy się w roku 2016. W procesie WBO2014, staramy się zrealizować projekty do końca roku 2015. Każdy jednak projekt swój dokładny zakres realizacyjny, a co za tym idzie i terminowy, będzie miał określony na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Niekóre z pomysłów, choćby ze względu na to, że są duże i skomplikowane, wymagają dłuższego czasu realizacji - wyjaśnia Bartłomiej Świerczewski.

Projekty, które zakończą się prawdopodobnie w 2016 roku:

 • nr 91 - Park Jedności Królewiecka - wykonawca wybrany zostanie w czwartym kwartale 2015r., realnie realizacja potrwa do wiosny 2016,
 • nr 301 - Ślężański Mamut - realizacja projektu w terenie nastąpi pomiędzy listopadem 2015 a kwietniem 2016, pozwolenie na użytkowanie maj/czerwiec 2016,
 • nr 283 - chodnik ul. Grabowa - realizacja projektu nastąpi w szerszym niż wnioskowany zakresie w ramach inwestycji Nowe Żerniki - zakończenie w połowie 2016,
 • nr 253 - chodniki i przejścia dla pieszych na Swojczycach i Strachocinie - cześć projektu w zakresie przebudowy ronda w ul. Miłoszyckiej oraz w części przebudowywanych mostów Strachocińskich realizowana będzie w 2016,
 • nr 35 - budowa 2 ciągów pieszych na Osiedlu Psie Pole - jeden chodnik zostanie wybudowany zgodnie z planem w roku 2015 a drugi dopiero z chwilą wygaśnięcia pozwolenia na budowę, dla działki objętej tym projektem, udzielonego zewnętrznemu podmiotowi

Możliwe jest opóźnienie zakończenia prac w ramach projektu nr 296 dotyczącego Górki PaFaWag. - Z uwagi na skomplikowany proces uzyskiwania pozwoleń, bliskość terenów należących do PKP, planujemy zakończenie tego projektu na przełomie 2015/2016 - podkreśla Bartłomiej Świerczewski.

Z dwóch projektów które były na liście rezerwowej, projekt 444 jest już realizowany a projekt 185 jest na etapie konsultacji z liderami w celu przygotowania dokumentacji projektowej.

Projekty drogowe

 • 7 chodnik przy ul. Boguszowskiej (odcinek ok.100 m od strony zachodniej) - od ul.Lazurowej do ul. Kosmonautów
  Dokumentacja projektu zlecona - marzec 2015
 • 35 Budowa chodników na Osiedlu Psie Pole
  Dokumentacja projektu gotowa - kwiecień 2015
 • 46 Wyrównanie nawierzchni drogi ul. Małomickiej we Wrocławiu na osiedlu Marszowice
  Roboty odebrane - maj 2015
 • 59 PROŚBA O WYKONANIE SPOWALNIACZY ORAZ PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH
  Dokumentacja projektu gotowa - kwiecień 2015
 • 63 Poprawa bezpieczeństwa pieszych na osiedlu Świniary.
  Dokumentacja projektu zlecona - kwiecień 2015
 • 76 Chodnik oraz oświetlenie na ulicy Tyrmanda (odcinek Mińska - Rodziwiczówny)
  Dokumentacja projektu gotowa - marzec 2015
 • 89 Montaż oświetlenia solarnego na przejściach dla pieszych Kozanowska/Kolista 2 lampy; Kolista/Kozanowska 1 lampa; Kozanowska/Wiślańska 2 lampy
  Dokumentacja projektu zlecona - marzec 2015
 • 129 Progi zwalniające na ul. Paryskiej, Zakrzów, Psie Pole-Zawidawie
  Roboty odebrane - kwiecień 2015
 • 132 Spokojny ruch na ul. Brylantowej
  Dokumentacja projektu zlecona - czerwiec 2015
 • 143 Uzupełnienie oświetlenia o cztery lampy w celu poprawienia bezpieczeństwa na ul. Morskiej od nr 13-25 we Wrocławiu
  Dokumentacja projektu gotowa - kwiecień 2015
 • 148 Psie Pole-rynek, Szachy pod Zieloną Damą
  Dokumentacja projektu gotowa - marzec 2015
 • 164 Oddanie pieszym chodnika na ulicy Frycza - Modrzewskiego. Postawienie słupków uniemożliwiających parkowanie na chodniku oraz wymiana ławek.
  Projekt zakończony.
 • 167 Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Wietrzną a ul. Róży Wiatrów (przedłużenie ul. Wieczornej), umożliwiającego korzystanie społeczności lokalnej z boiska ZSP nr 16.
  Dokumentacja projektu zlecona - luty 2015
 • 173 Droga rowerowa od ul. Oławskiej do pl. Wróblewskiego
  Dokumentacja projektu gotowa - kwiecień 2015
 • 193 Wyznaczenie pasów rowerowych z ulic Strońskiej i Piławskiej przecinające ul. Świeradowską do istniejącej ścieżki rowerowej
  Dokumentacja projektu zlecona - marzec 2015
 • 212 Remont chodnika w ciągu ul. Ignacego Daszyńskiego we Wrocławiu
  Dokumentacja projektu gotowa - kwiecień 2015
 • 237 Pas rowerowy na ul. Ruskiej
  Dokumentacja projektu gotowa czerwiec - 2015
  Projekt realizowany w ramach 269
 • 238 Przesunięcie chodnika w ul. Vivaldiego, przestawienie latarni oraz budowa wzdłuż ul. Vivaldiego miejsc postojowych z możliwością parkowania ukośnego w stosunku do osi jezdni
  Dokumentacja projektu zlecona - luty 2015
 • 240 Wyniesienie przejścia dla pieszych przy Teatrze Lalek
  Dokumentacja projektu gotowa - marzec 2015
 • 243 Budowa chodnika przy ul. Sępiej
  Dokumentacja projektu zlecona - luty 2015
 • 253 Chodniki i przejścia dla pieszych na Swojczycach i Strachocinie (950 m)
  Dokumentacja projektu gotowa - kwiecień 2015
 • 269 Rowerowy Wrocław - bezpieczne trasy rowerowe w centrum
  Dokumentacja projektu gotowa - czerwiec 2015
 • 282 Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Smętnej we Wrocławiu (przy cmentarzu)
  Dokumentacja projektu gotowa - kwiecień 2015
 • 283 Budowa chodnika przy ul Grabowej Roboty/realizacja zlecone - maj 2015
  Projekt realizowany w ramach inwestycji Nowe Żerniki. Planowane ukończenie kwiecień/maj 2016
 • 286 Chodniki przy ulicy Jesionowej.Dokumentacja projektu gotowa - kwiecień 2015
  Projekt realizowany razem z 332
 • 288 Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż łącznika osiedla "Cichy Kącik" z ul. Mińską
  Dokumentacja projektu gotowa - marzec 2015
 • 300 Odbudowa lewostronnego, brakujacego odcinka ciągu pieszego w osi ulicy Malinowej
  Dokumentacja projektu zlecona - luty 2015
 • 332 Wymiana chodnika na ul. Jesionowej
  Dokumentacja projektu gotowa - kwiecień 2015
  Projekt realizowany razem z 286
 • 335 Przejście dla pieszych na ulicy Podwale (przy skrzyżowaniu z Sikorskiego) i jego "integracja" z istniejącą sygnalizacją świetlną skrzyżowaniu
  Dokumentacja projektu zlecona - maj 2015
 • 361 Niech Skody nie hałasują czyli szlifowanie torowisk
  Roboty/realizacja zlecone - kwiecień 2015
 • 364 Poprawa bezpieczeństwa na mostach: Pokoju, Skargi, Uniwersyteckim - zabezpieczenie przed kolizjami łabędzi
  Dokumentacja projektu zlecona - marzec 2015
 • 380 Pasy rowerowe po obu stronach ul. Piotra Skargi
  Dokumentacja projektu gotowa - czerwiec 2015
  Projekt realizowany w ramach 269
 • 383 Montaż progów zwalniających na ul. Koziej
  Dokumentacja projektu zlecona - luty 2015
 • 384 Rewitalizacja poniemieckiej drogi rowerowej na ul. Powstańców Śląskich
  Dokumentacja projektu gotowa - czerwiec 2015
 • 400 Bezpieczni piesi
  Dokumentacja projektu zlecona - luty 2015
 • 416 Pas rowerowy na ul. Kazimierza Wielkiego, od św. Mikołaja do ul. Wierzbowej, po południowej stronie
  Dokumentacja projektu gotowa - czerwiec 2015
  Projekt realizowany w ramach 269
 • 436 Rondo na skrzyżowaniu ulic Semaforowej z Centralną
  Dokumentacja projektu gotowa - kwiecień 2015
 • 438 Parking przy ulicy Semaforowej zlokalizowany przed budynkiem przedszkola.
  Dokumentacja projektu gotowa - marzec 2015
 • 479 "Ulica Równości" - wyrównanie i utwardzenie nawierzchni drogi ul. Sosnowieckiej
  Dokumentacja projektu gotowa - czerwiec 2015
 • 490 Budowa łącznika chodników przy ul. Smardzowskiej 2 / ul. Klasztornej 54-60 we Wrocławiu
  Dokumentacja projektu zlecona - luty 2015

Edukacja

 • 64 Plac zabaw dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 17 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 17
  Roboty/realizacja zlecone - marzec 2015
 • 66 Plac zabaw sportowo-rekreacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 109 "Ogródek dla aktywnych szkolniaczków", na osiedlu Grabiszyn-Grabiszynek
  Dokumentacja projektu zlecona - marzec 2015
 • 149 Starszy, młody - nic nie szkodzi, działamy razem
  Dokumentacja projektu zlecona - marzec 2015
 • 211 Tereny sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców Biskupina i Sępolna
  Dokumentacja projektu zlecona - marzec 2015
 • 214 Muchoborski Ogród Dzieci
  Dokumentacja projektu zlecona - kwiecień 2015
 • 274 "Wyspa Przygód" ogólnodostępny plac zabaw sportowo-rekreacyjnych zlokalizowany na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 18
  Dokumentacja projektu zlecona - kwiecień 2015
 • 315 Ogród zabaw u Skrzatów
  Dokumentacja projektu zlecona - kwiecień 2015
 • 325 "Zielony Gaj" - projekt ogrodu zabaw przy przedszkolu z oddziałami integracyjnymi
  Dokumentacja projektu zlecona - luty 2015
 • 331 Modernizacja placu zabaw Przedszkola nr 80
  Dokumentacja projektu zlecona - kwiecień 2015
 • 442 "Bezpieczne zabawy w ogrodzie przedszkolnym" - wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Przedszkolu Nr 113 "Akademia Przedszkolaka"; Wrocław, ul. Lotnicza 22
  Dokumentacja projektu zlecona - kwiecień 2015
 • 444 Boisko Wielofunkcyjne na terenie Gimnazjum nr 30 we Wrocławiu
  Dokumentacja projektu zlecona - luty 2015
 • 453 Modernizacja bazy sportowej przy Gimnazjum nr 6 przy Alei Pracy 24 we Wrocławiu
  Dokumentacja projektu gotowa - maj 2015
 • 455 Ogród przedszkolny z bezpiecznym ogrodzeniem
  Dokumentacja projektu zlecona - kwiecień 2015
 • 488 Modernizacja boiska szkolnego
  Dokumentacja projektu zlecona - kwiecień 2015Najpierw musi być wykonana termomodernizacja budynku szkoły.

Tereny zielone

 • 27 "Międzypokoleniowe Centrum Rekreacji - Tymiankowa" [rewitalizacja terenu wokół budynku dawnej szkoły podstawowej - plac zabaw, siłownia zewnętrzna, zagospodarowanie zieleni
  Dokumentacja projektu gotowa - czerwiec 2015
 • 33 "Słoneczny Park na Ołtaszynie" - zagospodarowanie działek gruntu o nr 2/2 i 199/3, obręb Ołtaszyn, Wrocław i urządzenie parku z placem zabaw, ciagami spacerowymi i obiektami małej architektury
  Dokumentacja projektu gotowa - czerwiec 2015
 • 77 trawniki /małe/ przed Przychodnią
  Roboty/realizacja zlecone - kwiecień 2015
 • 85 zielony Muchobór - zielona Rakietowa
  Roboty/realizacja zlecone - kwiecień 2015
 • 91 Park "Jedności" - Kompleksowe zagospodarowanie zaniedbanego i nieuporządkowanego terenu zieleni miejskiej położonego wzdłuż ul. Królewskiej od ul. Irkuckiej do ul. Zatorskiej. Stworzenie miejsca odpoczynku, rekreacji
  Dokumentacja projektu gotowa - lipiec 2015
 • 94 Wroni Gaj też dla ludzi - projekt na Zalesiu
  Roboty odebrane - czerwiec 2015
 • 138 Ławki i kosze na śmieci dla spacerowiczów przy ul. Lipskiej
  Dokumentacja projektu gotowa - luty 2015
 • 165 Budowa siłowni zewnętrznej (outdoor) w Parku Tysiąclecia
  Roboty/realizacja zlecone - maj 2015
 • 166 Stanowiska szachowe dla seniorów oraz rozbudowa placu zabaw dla dzieci
  Roboty/realizacja zlecone - kwiecień 2015
 • 168 Budowa siłowni zewnętrznej (outdoor) w Parku Zachodnim
  Roboty/realizacja zlecone - maj 2015
 • 174 Teren rekreacyjno-sportowy dla mieszkańców osiedla Stabłowice
  Dokumentacja projektu gotowa - kwiecień 2015
 • 226 W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH
  Dokumentacja projektu gotowa - czerwiec 2015 Projekt
  realizowany razem z 227 i 347
 • 227 Kalistenika Workout Park
  Dokumentacja projektu gotowa - czerwiec 2015
  Projekt realizowany razem z 226 i 347
 • 266 NOWA CEGIELNIA STABŁOWICKA - Sport, rekreacja, wypoczynek
  Dokumentacja projektu gotowa - czerwiec 2015
 • 296 "Górka PaFaWag - Drugie Życie"
  Dokumentacja projektu zlecona - luty 2015
 • 301 Park Wspólnotowy "Ślężański Mamut" przyjazna przestrzeń dla aktywnego wypoczynku, kultury i edukacji uczestniczącej, współtworzona przez użytkowników
  Dokumentacja projektu gotowa - sierpnień 2015
 • 312 Dzieci przy Fosie A: żywopłot
  Dokumentacja projektu gotowa - luty 2015
 • 330 Siłownia pod chmurką na Kuźnikach
  Roboty/realizacja zlecone - maj 2015
 • 347 Budowa obiektów rekreacyjno - sportowych w okolicy wałów na osiedlu Karłowice-Różanka
  Dokumentacja projektu gotowa - czerwiec 2015
  Projekt realizowany razem z 226 i 227
 • 359 Street Workout Park Plus
  Roboty/realizacja zlecone - maj 2015
 • 388 Kompleksowa rewitalizacja parku osiedlowego INTEGRACJA-SPORT-ZDROWIEWYPOCZYNEK STRACHOCIN WOJNÓW SWOJCZYCE
  Dokumentacja projektu gotowa - kwiecień 2015
 • 410 Bezobsługowy kompleks wspinaczkowy na wolnym powietrzu. Buldering dla dzieci i zaawansowanych wspinaczy.
  Dokumentacja projektu gotowa - marzec 2015
 • 431 Posadzenie platanów klonolistnych przy al. Wiśniowej między ul. Ślężną a wieżą ciśnień
  Roboty/realizacja zlecone - kwiecień 2015
 • 471 Słodowa - Wyspa niezależnej kultury i sportu. Budowa siłowni na wolnym powietrzu.
  Roboty/realizacja zlecone - czerwiec 201

Podwórka

 • 37 Wykonanie ogrodzenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego
  Dokumentacja projektu zlecona - marzec 2015
 • 67 Budowa pierwszego placu zabaw dla dzieci na Osiedlu Swojczyce
  Dokumentacja projektu zlecona - marzec 2015
 • 106 Plac zabaw dla dzieci z bloków komunalnych.
  Dokumentacja projektu gotowa - kwiecień 2015
 • 145 Rewitalizacja podwórka Jedności Narodowej 45 i 45a.
  Dokumentacja projektu zlecona - marzec 2015
 • 159 BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH I PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W KWARTALE ULIC KRUCZA, ŻELAZNA, GAJOWICKA
  Dokumentacja projektu gotowa - kwiecień 2015
 • 222 Wesołe Pustki - siłownia zewnętrzna
  Dokumentacja projektu gotowa - kwiecień 2015
 • 263 Budowa odwodnienia podwórka w obrębie ulic Curie-Skłodowskiej-Norwida-Smoluchowskiego-Łukasiewicza
  Roboty/realizacja zlecone kwiecień 2015
 • 407 Uruchomienie oświetlenia pieszego Przychodnia Zdrowia
  Dokumentacja projektu zlecona - kwiecień 2015
 • 441 Projekt obywatelski przestrzeni podwórkowej "Blokowisko Jana Matejki - Kard. Stefana Wyszyńskiego"
  Dokumentacja projektu gotowa - marzec 2015

Inne

 • 234 Grobowiec i pomnik dziecka nienarodzonego
  Roboty odebrane - październik 2015

 

wroclaw.pl