Nowe dowody osobiste - zabezpieczenia

16.03.15 | 14:48

Nowe dowody osobiste 2015. Sprawdź, jakie są zabezpieczenia dokumentów.

Od 1 marca 2015 r. obowiązuje nowy wzór dowodu osobistego. Z dokumentów zniknął adres zameldowania. Nie ma także informacji o kolorze oczu i wzroście ani skanu podpisu posiadacza. Zrezygnowano z wszelkich danych, które nie są niezbędne albo polegają na subiektywnej ocenie obywatela lub urzędnika. Dowód można wyrobić w najbliższym urzędzie gminy, niezależnie od meldunku. Dokument wydawany jest bezpłatnie.

Dotychczasowe dowody osobiste zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie ma konieczności wymiany dokumentów.

Informacja o systemie zabezpieczeń nowego dowodu osobistego 

Zobacz zabezpieczenia nowych dowodów osobistych

 

wroclaw.pl