BSH: Sąd apelacyjny wydał postanowienie ws. Fagor Mastercook

01.04.15 | 12:32

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wydał postanowienie o oddalenie wniosku o wyłączenie sędziów Sądu Okręgowego z postępowania upadłościowego Fagor Mastercook. Ma to znaczenie dla procedury sprzedaży zakładu.

Wyłączenia wszystkich dolnośląskich sędziów domagało się dwóch mniejszościowych wierzycieli (rada wierzycieli liczy ponad 500 podmiotów): Gaspro sp. z o.o. oraz Elektromechaniczna Spółdzielnia Inwalidów Elwat we Wrocławiu.

- Sąd Apelacyjny wskazał że brak było jakichkolwiek przesłanek z artykułu 49 Kodeksu Cywilnego aby wniosek mógł być załatwiony pozytywnie mówi sędzia Małgorzata Lamparska,rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

Jest to konsekwencja decyzji Sądu Najwyższego z 16 marca, Przypomnijmy, że SN oddalił wniosek o wyłączenie z postępowania upadłościowego Fagor Mastercook dolnośląskich sędziów Sądu Apelacyjnego. Teraz Sąd Okręgowy musi wydać orzeczenie dotyczące sędziów dolnośląskich sądów rejonowych.

Jak długo może potrwać cała procedura?

Na razie nie wiadomo. Mogą być złożone zażalenia a wszystkie postanowienia musza się uprawomocnić. Dopiero wtedy rozstrzygnie się kwestia wcześniejszych sankcji dyscyplinarnych nałożonych przez sąd na syndyka Teresę Kalisz i jej ewentualne odwołanie z funkcji syndyka (może to zrobić Sąd Rejonowy).

Czas jest ważny

Przypomnijmy, że BSH (Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH) zapowiedział, że jeżeli do 17 kwietnia nie będzie podpisana umowa przedwstępna to koncern może zrezygnować z kupna upadłego Fagor Mastercook. Po decyzji Sądu Najwyższego, związkowcy wystosowali do prezesa BSH Polska list otwarty, by koncern nie wycofywał się ze swojej oferty.

Niemcy chcą zapłacić za zakład 90 mln zł i zainwestować kolejne 120 mln zł. Do końca 2019 r., planują zorganizować co najmniej 300 miejsc pracy. Syndyk, pomimo decyzji sądu gospodarczego, rady wierzycieli i przedstawicieli załogi, nie zgadza się na podpisanie umowy sprzedaży z BSH.

 

wroclaw.pl