Sukces współpracy polskiej i czeskiej policji

10.02.14 | 09:00

Na Czarnej Górze, 6 lutego 2014r. odbyła się konferencja podsumowująca realizację polsko - czeskiego projektu pn. "Bezpieczne pogranicze - bezpieczni mieszkańcy i turyści", współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013. Celem projektu było zacieśnienie współpracy pomiędzy polskimi i czeskimi policjantami oraz szybsza, sprawniejsza i skuteczniejsza realizacja wspólnych działań, na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i turystów pogranicza polsko - czeskiego. 

W spotkaniu podsumowującym realizację projektu, oprócz funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku, Komisariatu Policji w Lądku Zdroju, Komendy Wojewódzkiej Policji w Pardubicach i Komendy Powiatowej Policji w Usti nad Orlicą, uczestniczyli także przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Zarządu Powiatu Kłodzkiego, Parku Narodowego Gór Stołowych oraz GOPR (grupy Wałbrzysko - Kłodzkiej). 

Umowa o dofinansowanie projektu pod tytułem "Bezpieczne pogranicze - bezpieczni mieszkańcy i turyści" w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013, została zawarta w 2013 r. pomiędzy Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, a Komendą Wojewódzka Policji we Wrocławiu. Partnerem projektu jest Komenda Wojewódzka Policji w Pardubicach. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacenesis "Przekraczamy granice". 

Celem projektu jest podnoszenie sprawności współdziałania policji kłodzkiej i policji z Uścia nad Orlicą na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców oraz turystów pogranicza polsko-czeskiego, m.in. poprzez nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ustalenie procedur współdziałania policji w przypadkach wstąpienia zdarzeń o charakterze transgranicznym, poprawę koordynacji i ekonomiki wspólnych działań policji polskiej i czeskiej, zacieśnienie współpracy pomiędzy policją kłodzką i pardubicką. 

W ramach realizacji projektu przeprowadzono m.in. szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla kilkudziesięciu funkcjonariuszy Policji polskiej i czeskiej. Ponadto przeprowadzono spotkania powołanej polsko - czeskiej grupy roboczej, podczas których opracowano wspólne procedury reagowania w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń transgranicznych oraz dwujęzyczny poradnik dla turystów, zawierający m.in. najważniejsze przepisy ruchu drogowego, informacje dla narciarzy, czy też mapę pogranicza. Powyższe materiały wydano w formie papierowej. 

Ponadto zakupiono 10 zestawów do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które zostaną przekazane funkcjonariuszom Policji kłodzkiej i pardubickiej. Sprzęt będzie znajdować się w pojazdach służbowych ruchu drogowego i wspólnych patroli polsko - czeskich. 

Dzięki realizacji projektu nastąpiło zacieśnienie współpracy pomiędzy polskimi i czeskimi funkcjonariuszami Policji, a uzgodnione i wprowadzone do użytku procedury współdziałania przyczynią się do zapewnienia szybszej, sprawniejszej i skuteczniejszej realizacji wspólnych działań policji, co wpłynie na podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i turystów pogranicza polsko - czeskiego.