Współpraca wrocławskiej policji i Uniwersytetu Ekonomicznego

13.02.14 | 14:07

12 lutego 2014 r. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu podpisane zostało pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji i Rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, porozumienie o współpracy, w tym w obszarze przeciwdziałania narkomanii, zagrożeniom terrorystycznym oraz wszelkim formom łamania prawa na terenie uczelni. To kolejne już porozumienie, podpisane z uczelniami wyższymi przez dolnośląską Policję. 

Porozumienie podpisane pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu insp. Wojciechem Ołdyńskim i Rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego prof. Andrzejem Gospodarowiczem, to kolejne już porozumienie o współpracy, zawarte pomiędzy dolnośląską Policją, a uczelniami wyższymi. Wcześniej podpisane zostały już tego typu porozumienia z Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem Przyrodniczym, Politechniką Wrocławską, Akademią Medyczną, Akademią Wychowania Fizycznego, Wyższą Szkołą Fizjoterapii we Wrocławiu oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Legnicy. 

Podstawowym celem wspólnego działania władz uczelni i kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu jest zapewnienie bezpieczeństwa na terenie uczelni, podniesienie świadomości społeczności akademickiej o działaniach i uprawnieniach Policji oraz sprawna i szybka wymiana informacji pozwalająca na optymalizację działań Policji w sytuacji konieczności podejmowania policyjnych interwencji. 

Policjanci już od wielu lat spotykają się ze studentami uczelni funkcjonujących na terenie województwa, a w szczególności we Wrocławiu. Spotkania profilaktyczne ze studentami pierwszych roczników, to podstawowa forma współpracy z uczelniami wyższymi. Podczas spotkań, policjanci informują o różnego rodzaju zagrożeniach, z którymi młodzi ludzie mogą się zetknąć na terenie miasta, uczelni czy też w akademikach. 

Funkcjonariusze informują jak unikać kradzieży, ostrzegają przed narkotykami, wskazując nie tylko aspekt szkodliwości ale i odpowiedzialności karnej. Przypominają także o konsekwencjach prawnych spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, zakłócania ciszy nocnej, niszczenia mienia oraz wybryków chuligańskich. W trakcie spotkań, oprócz prelekcji, policjanci odpowiadają także na wiele nurtujących studentów pytań. Bardzo ważnym aspektem takich spotkań jest omawianie uprawnień Policji i przybliżanie podstawowych, obowiązujących w naszym kraju norm prawa karnego. 

W podpisanym aktualnie porozumieniu, poza rozszerzeniem katalogu sytuacji, w których Policja może wkroczyć na teren uczelni bez zgodny rektora, zawarto także regulacje dotyczące współpracy w zakresie przeciwdziałania narkomani, zagrożeniom terrorystycznym oraz wprowadzono element możliwości udostępnienia Policji obiektów dydaktycznych w celu realizacji działań edukacyjno -profilaktycznych.