"Bezpieczne Ferie 2014"

15.02.14 | 13:18

W związku z okresem ferii zimowych tak jak w latach ubiegłych do zadań wielu instytucji, w tym także Policji należy podjęcie działań zmierzających do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży. 

Działania te obejmą następujące obszary: 

 • bezpieczeństwo na drogach 
 • bezpieczeństwo w miejscu wypoczynku 
 • bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania

Realizacja akcji "Bezpieczne Ferie 2014" przeprowadzana jest ze szczególnym uwzględnieniem terminu ferii wyznaczonego dla woj. dolnośląskiego, tj. w okresie od 17 lutego do 2 marca 2014 roku. Głównym celem działań jest zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dzieciom i młodzieży, które uczestniczą w zorganizowanych formach wypoczynku jak i tym, które pozostały w miejscu zamieszkania. 

Funkcjonariusze realizując przedsięwzięcie m.in. zorganizują spotkania z wychowawcami lub opiekunami oraz dziećmi poświęcone zasadom bezpieczeństwa, występującym zagrożeniom i sposobom ich unikania. 

W okresie ferii policjanci będą ponadto: 

 • kontrolować miejsca pozostawione bez nadzoru, a stwarzające różnego rodzaju zagrożenia, zwłaszcza zbiorników wodnych oraz miejsc zimowych zabaw, 
 • kontrolować miejsca zorganizowanego wypoczynku, 
 • kontrolować miejsca sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych pod kątem sprzedaży osobom nieletnim, jak również miejsca, gdzie może dochodzić do handlu lub zażywania środków odurzających.


Realizując powyższe przedsięwzięcia policjanci będą współpracować z organizatorami wypoczynku zimowego oraz przedstawicielami innych służb oraz instytucji, w tym m.in. GOPR, Straży Gminnych, Straży Leśnych, Straży Rybackich. 

Szczególne znaczenie w tym okresie ma bezpieczeństwo przewozu dzieci i młodzieży, dlatego też policjanci podczas ferii od 14 lutego do 2 marca 2014 roku będą prowadzili kontrole stanu technicznego autokarów. Od poniedziałku do piątku godzinach od 6.00 do 9.00, a w sobotę w godzinach od 6.00 do 8.00 we Wrocławiu przy ul. Ślężnej (parking przy Wzgórzu Andersa) będzie funkcjonował stały punkt kontroli autobusów, gdzie policjanci sprawdzać będą między innymi stan techniczny i wyposażenie autokarów oraz stan trzeźwości kierowców jadących z dziećmi na zimowy wypoczynek. 

W okresie zimowego wypoczynku takie kontrole będą również realizowane na dolnośląskich drogach podczas wzmożonych działań drogowych. 

Funkcjonariusze realizujący działania oprócz stanu technicznego i wyposażenia pojazdów, szczególną uwagę zwracać będą na: 

 • stan trzeźwości kierowców, 
 • przekraczanie dopuszczalnej prędkości, 
 • nieprawidłowe wyprzedzanie, 
 • stosowanie pasów bezpieczeństwa prze kierujących i pasażerów, 
 • zapisy tachografów celem sprawdzenia norm czasu odpoczynku i kierowania, 
 • prawidłowość załadunku bagażu i sprzętu zimowego


W przypadkach zaistnienia utrudnień w ruchu, policjanci podejmą czynności zmierzające do przywrócenia płynności oraz udzielą kierującym informacji o zaistniałych utrudnieniach w ruchu i zorganizują objazdy.