Będzie bez reklam!

11.04.14 | 15:00

- Cieszymy się, że podczas konsultacji społecznych było tak wiele głosów pozytywnych o parku kulturowym - powiedział przedstawiając projekt uchwały na sesji Rady Miejskiej, wiceprezydent Wrocławia Adam Grehl. - Park ma za zadanie ochronę nie jednego obiektu, ale całego krajobrazu kulturowego, który we Wrocławiu istnieje i chcemy go chronić - dodał.

Podczas drugiego czytania uchwały o utworzeniu parku kulturowego "Stare Miasto", radni miejscy przyjęli zmiany wprowadzone do uchwały. Zmiany zostały wprowadzone m.in. po konsultacjach społecznych, które trwały od 12. grudnia 2013 do 22. stycznia br. W tym czasie działał punkt konsultacyjny, odbyła się debata publiczna oraz kilka spotkań indywidualnych z grupami bezpośrednio zainteresowanymi tworzonym parkiem. W ponad połowie zgłoszonych od mieszkańców opinii i uwag wyrażono gorące poparcie dla projektu. Najczęstszymi tematami zgłaszanymi podczas konsultacji była kwestia powiększenia obszaru parku, czyszczenie elewacji, ruch pieszych (szczególnie na Rynku) a także sprawa reklam i skutki finansowe związane z niestosowaniem przepisów uchwały.

Wśród wybranych zmian można wymienić m.in. możliwość umieszczania urządzeń klimatyzacyjnych, anten satelitarnych czy urządzeń nagłaśniających w sposób taki, by były niewidoczne z przestrzeni publicznej. Inne zmiany dotyczą całkowitego zakazu działań reklamowych za wyjątkiem szyldów, na których - co dodano po konsultacjach - mogą znajdować się także adres poczty elektronicznej czy informacja o możliwości płacenia kartą. Uściślono także definicję imprez, które mogą być organizowane w parku kulturowym a także reklam na rusztowaniach podczas remontów elewacji. Nie może ona zajmować więcej niż jedna trzecia powierzchni siatki ochronnej umieszczonej na rusztowaniach i może wisieć nie dłużej niż 12 miesięcy i nie częściej niż co 10 lat. Reszta powierzchni - 2/3 - powinna prezentować remontowaną elewację w naturalnej skali. Bez zmian pozostaje natomiast zapis, który wzbudzał wiele kontrowersji, a który mówi o odpowiedzialności właścicieli i zarządców budynków za zabrudzenia i graffiti. Na ich usunięcie będzie natomiast dwa miesiące - wcześniej proponowano 30 dni.

 

wroclaw.pl