Jutro Wyszehradzki Rajd Kolarski

12.05.14 | 15:28

W związku z jutrzejszym zakończeniem I etapu międzynarodowego Wyszehradzkiego Rajdu Kolarskiego VISEGRAD 4 BICYCLE RACE GP POLSKI VIA ODRA nastąpią zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej na trasie przejazdu. 

Zmiany w organizacji ruchu

Aleja Śląska ok. godz. 8.00-19.00
Zmiana organizacji ruchu obejmuje zamknięcie al. Śląskiej od ronda w ciągu ul. Królewieckiej do węzła na ulicy Kosmonautów. Ruch kołowy odbywa się normalnie zarówno po osi ulicy Królewieckiej, jak również po osi ulicy Kosmonautów z wyłączeniem relacji do ulicy do al. Śląskiej. Nie występują żadne zmiany w komunikacji autobusowej.

Aleja Śląska i trasa wyścigu ok. godz. 18.30 ? 19.00
Organizacja ruchu obejmuje zamknięcie Al. Śląskiej od ronda w ciągu ul. Królewieckiej do węzła na ulicy Kosmonautów oraz wlot zachodni ulicy Królewieckiej do ronda. Ruch kołowy odbywa się tak samo jak  w czasie imprez towarzyszących na ulicy Kosmonautów. Na czas przejazdu peletonu od granicy miasta z kierunku Obornik Śląskich (droga wojewódzka 342) do mety na Al. Śląskiej nastąpi całkowite zamkniecie dla ruchu kołowego w ciągu ulic Pełczyńskiej i Obornickiej  do Obwodnicy Śródmiejskie Wrocławia następnie ciąg obwodnicy przez most Milenijny do skrzyżowania z ulicami Popowicką i Pilczycką, dalej ulicy Pilczyckiej i Królewieckiej do Al. Śląskiej. 
Czas przejazdu peletonu od granicy Wrocławia (147,2  kilometr wyścigu) do Stadionu (170 kilometr wyścigu) zgodnie z harmonogramem organizatora imprezy przewiduje się pomiędzy godziną  18.32 a godziną 18.52 tj. 20 min. Dla bezpiecznego przejazdu kolarzy zamkniecie w/w ulic musi nastąpić ok. pół godziny przed planowanym przyjazdem peletonu do granicy miasta.

Zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej

W związku z rajdem wystąpią zakłócenia w kursowania linii autobusowych: C, 103, 105,119, 126, 127, 129, 136, 305, 403 i 435. Podczas przejazdu wyścigu od okołogodziny 18:30 do około godziny 19:00, autobusy linii C, 126 i 127 w kierunku Kozanowa pojadą objazdem przez ulicę Lotniczą, Górniczą i Gwarecką z pominięciem przystanków zlokalizowanych w ciągu ulicy Kozanowskiej. 

Organizatorem wyścigu jest Polski Związek Kolarski oraz MTB Obiszów Team

 

wroclaw.pl
Photo credit: Eleaf / Foter / Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)