Wroclaw Europejska Stolica Kultury 2016- Polskie otwarcie

18.12.12 | 12:29

Deklaracja ogólnopolskiej wspólpracy w tworzeniu wroclawskiego programu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 zakonczyla sie zorganizowana przez Biuro Festiwalowe Impart 2016 sesja warsztatowa "Partnerstwo miast polskich a europejska wspólpraca kulturalna". Wroclaw pokazal ze jako stolica kultury chce byc reprezentantem calego kraju na arenie europejskiej. Krzysztof Czyzewski i Krzysztof Maj, szefowie wroclawskiego ESK, postawili pytanie o innowacyjny model wspólpracy aktywnych kultur miejskich, i zaprosili swoich niedawnych konkurentów do wspólnej pracy nad programem.

Poniewaz jednym z zalozen ESK 2016 we Wroclawiu ma byc godna reprezentacja polskiej kultury, podjeto watek otwarcia programu ESK na Polske, i realizacji najciekawszych projektów stworzonych przez srodowiska kulturalne wszystkich polskich miast-kandydatów. Podczas jednej z sesji dyskusje na temat polskiego otwarcia podjal Prezydent Wroclawia Rafal Dutkiewicz, który poparl ta deklaracje zaproszenia do wspólpracy.

Przez dwa dni Kino Nowe Horyzonty goscilo menadzerów kultury i samorzadowców ze wszystkich polskich miast startujacych w konkursie o tytul ESK 2016: Bialegostoku, Bydgoszczy, Gdanska, Katowic, Lublina, Lodzi, Poznania, Szczecina, Torunia, Warszawy, oraz z Krakowa (Europejskiego Miasta Kultury w roku 2000).

Podczas serii prezentacji przedstawiciele miast odpowiadali na postawione przez organizatorów pytanie: "Co realnie pozostalo po procesie ESK?". Wielokrotnie powracaly tematy integrowania wspólnoty miejskiej, pracy nad marka miasta w oparciu o srodki artystyczne i poszukiwanie lokalnego genius loci, o stymulowanie dlugofalowych procesów spolecznych i kulturowych. Okazalo sie, ze w wielu miastach które przeszly proces ESK, pozostaly trwale efekty, i to nie tylko infrastruktura, ale i kapital spoleczny, artystyczny i intelektualny.

Efektem warsztatów byla nastepujaca diagnoza: aby umiejetnie skorzystac z tych doswiadczen, nalezy wypracowac nowy model komunikacji, poniewaz dzis polskie miasta nie wspólpracuja na szersza skale w dziedzinie kultury. W tej sytuacji najpilniejsza potrzeba jest przelamanie izolacji srodowisk, ich nastawienia "do wewnatrz", w dazeniu do sprawnego miedzysektorowego sieciowania operatorów, menadzerów, animatorów, kuratorów i artystów. Obecnie w kulturze coraz wieksza range osiagaja dziela zbiorowe, projekty obejmujace cale miasto, tworzone przez zintegrowane srodowiska. Miasto rozumiane jako wspólnota, takze moze byc kuratorem wydarzenia artystycznego. Wlasnie do takiej filozofii pracy, w duchu deep culture, zmierza wroclawska ESK, i w takim wlasnie charakterze projektuje przyszla wspólprace z innymi polskimi miastami.

.