Współpraca polskiej i niemieckiej policji

22.01.14 | 11:00

Funkcjonariusze Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu, w ramach polsko-niemieckiego projektu "KRIMITECH - Stop transgranicznej przestępczości samochodowej", wzięli udział w kampanii informacyjnej, podczas targów motoryzacyjnych w Niemczech, które odbyły się w dniach 17 - 19 stycznia 2014 roku, poświęconej sposobom zabezpieczania pojazdów i postępowania w sytuacjach zagrożenia kradzieżami. 

Jednym z elementów projektu KrimiTech są działania profilaktyczne, w tym m.in. spotkania z mieszkańcami, turystami, przedsiębiorcami, podczas których przekazywane są informacje oraz materiały dotyczące sposobów zabezpieczenia pojazdów, postępowania w sytuacjach zagrożenia kradzieżami. 

Tego typu kampania informacyjna, promująca sposoby zapobiegania przestępczości samochodowej, realizowana była m.in. na targach motoryzacyjnych, które odbyły się w Dreźnie, w dniach 17 - 19 stycznia 2014 r. Obecność dolnośląskiej Policji na targach, a także zaprezentowany tam sprzęt wykorzystywany przez dolnośląskich funkcjonariuszy i materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu prawidłowych metod zabezpieczania mienia, wzbudził wśród uczestników targów duże zainteresowanie. 

Prowadzone w ramach projektu przedsięwzięcia mają na celu wzmocnienie zaufania mieszkańców terenów przygranicznych do współpracy Policji obu państw, poprawę efektywność zwalczania przestępczości i doprowadzenie do ograniczenia transgranicznej przestępczości samochodowej,
co niewątpliwie pozytywnie wpłynie na obustronne zaufanie policyjne i polepszy efektywność wspólnych działań. 

Partnerami projektu KrimiTech są Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu i Krajowy Urząd Kryminalny Saksonii. Kolejnymi beneficjentami projektu są Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu oraz Dyrekcja Policji Górne Łużyce - Dolny Śląsk.